Skip to main content

Composers Competition (1995-2017)

Composers’ Competition Krzysztof Komeda

Komeda Jazz Festival
Komeda Jazz Festival
laureaci_IX

 Laureaci (od lewej): Mateusz Gawęda, Michał Kaczmarczyk, Szymon Sutor.

disillusioned

Prawykonanie nagrodzonej kompozycji Michała Kaczmarczyka "Disillusioned"

PROTOKÓŁ

posiedzenia Jury IX Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedyw dniu 4 listopada 2015 roku

Jury w składzie:

  • prof. Leszek Kułakowski – kompozytor /przewodniczący
  • prof. Jerzy Jarosik - kompozytor
  • prof. Adam Baruch - kompozytor

stwierdziło, że na Konkurs nadesłało prace 43 uczestników z USA, Kanady, Niemiec, Ukrainy, Czech, Szwecji, Norwegii i Polski łącznie 58 kompozycji w obu konkursowych kategoriach. Jury podkreśla wysoki poziom prac konkursowych. Po eliminacji prac niespełniających warunków konkursu i analizie prac zakwalifikowanych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii OPEN:

1. Nagroda w wys. 3000 zł dla Liberté-Anne Lymberiou (Montreal, Kanada) za kompozycjęFitst Up, Fight Back!”

2. Nagroda w wys. 2000 zł dla Szymona Sutora (Polska) za kompozycję "Mirage"

3. Nagroda w wys. 1000 zł dla Felix Schrack (Stuttgart, Niemcy) za kompozycję "Traugutta"

Wyróżnienie dla Mateusza Gawędy (Polska) za kompozycję "Polish drama". Otrzymuje 15-godzinną sesję nagraniową w Radio Koszalin.

W kategorii tematów jazzowych:

1. Nagroda w wys. 2000 zł dla Michała Kaczmarczyka (Polska) za kompozycję "Disillussioned"

2. Nagroda w wys. 1250 zł dla Sabiny Myrczek (Polska) za kompozycję "A Part Of Me"

3. Nagroda w wys. 750 zł dla Adama Jarzmika (Polska) za kompozycję "The Someone Of The Thought"

Wyróżnienie dla Wojciecha Zwierniaka (Polska) za kompozycję "Just Melody". Otrzymuje 12 godzinną sesję nagraniową w Radio Gdańsk.

Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015, Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów Zaiks, Funduszu Promocyjnego Z.A.W. STOART, Radia Koszalin, Radia Gdańsk.