Skip to main content

Composers Competition (1995-2017)

Composers’ Competition Krzysztof Komeda

Komeda Jazz Festival
Komeda Jazz Festival

Słupsk, Filharmonia i Teatr

2009.11.13, godz. 19:00

Laureaci konkursu
Laureaci:O.Tomaszewska, D.Rudnicki, M.Ciesielski, R.Rokicki, P.Mania.Laureaci:O.Tomaszewska, D.Rudnicki, M.Ciesielski, R.Rokicki, P.Mania.

Laureaci: O.Tomaszewska, D.Rudnicki, M.Ciesielski, R.Rokicki, P.Mania.
fot. Zbigniew Bielecki

PROTOKÓŁ

Protokół posiedzenia Jury VI Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy w dniu 12 listopada 2009 roku

Jury w składzie:
prof. Leszek Kułakowski - kompozytor (przewodniczący)
dr Marek Czerniewicz -kompozytor
Michael Kullick - kompozytor


stwierdziło, że na Konkurs nadesłało prace 27 uczestnuików, łącznie 37 kompozycji w obu konkursowych kategoriach. Jury podkreśla wysoki poziom prac konkursowych. Po eliminacji prac niespełniających warunków konkursu i analizie prac zakwalifikowanych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii OPEN:

 • I miejsce: nagroda w wys. 5000,00 dla Alesandry Tomaszewskiej za kompozycję "Q-Eight-Zero seven" na big-band.
 • II miejsce:nagroda w wys.2500,00 dla Dawida Rudnickiego za kompozycję "7-7-7" na trio jazzowe w obsadzie :fortepian, kontrabas, perkusje
 • III miejsce:nagroda w wys.1500,00 dla Michała Ciesielskiego za kompozycje "Trio" na skrzypce, wiolonczelę, fortepian
 • Wyróżnienie : w wys.1000,00 dla Michała Tomaszczyka za kompozycję "Dilemmas"na big-band

W kategorii tematów jazzowych:

 • I miejsce: nagroda w wys.. 2000,00 Michała Tomaszczyka za kompozycje "The New One"
 • II miejsce:nagroda w wys.1200,00 zł dla Rafała Rokickiego za kompozycje ‘Winter`s-Night”
 • III miejsce:nagroda w wys. 800 zł dla Michała Ciesielskiego za kompozycje ‘Alternatywna Kołysanka”
 • 2 Wyróżnienia ex’equo: w wys 500 zł dla Liliany Kostrzewy za kompozycję „ Simple major” oraz Piotra Mani za kompozycję „Flow”.

Dodatkowe nagrody:

 • 12 godzinna Sesja nagraniowa w Radio Gdańsk dla Aleksandry Tomaszewskiej
 • 20 godzinna sesja nagraniowa w Radio Koszalin dla Michała Ciesielskiego.
 • najnowsza biografia K.Komedy autorstwa prof. Marka Hendrykowskiego pt. „Komeda”